Uralita

Ano: 2012

Descarga gratuíta

Unha fonte inspirada no coñecido "tipo de letra galega" que se pode encontrar en libros e publicacións galeguistas de principios do século XX. Inclúe tres pesos diferentes e a súa licenza de uso é totalmente de balde.

Máis que ver
Abisinia
Galician Bizarre
Aniversario Barbería
Hibernia
Lordela
RCD Carme
Amor, pés quentes e moita fartura
As narcocorridas dos Santos Morcegos!!!
Megalove
Daletra