Uralita

Ano: 2012

Descarga gratuíta

Unha fonte inspirada no coñecido "tipo de letra galega" que se pode encontrar en libros e publicacións galeguistas de principios do século XX. Inclúe tres pesos diferentes e a súa licenza de uso é totalmente de balde.

Máis que ver
Abisinia
Aniversario Barbería
Galician Bizarre
Lordela
Hibernia
Amor, pés quentes e moita fartura
As narcocorridas dos Santos Morcegos!!!
Megalove
RCD Carme