Daletra

Ano: 2021

Ir ao microweb

Daletra é unha fonte display, mecánica e revirada na que lle quixen dar unha volta á chamada forma de letra tradicional galega.

Máis que ver
Abisinia
Galician Bizarre
Aniversario Barbería
Hibernia
Lordela
RCD Carme
Amor, pés quentes e moita fartura
As narcocorridas dos Santos Morcegos!!!
Uralita
Megalove