Aniversario Barbería

Anos: 2018 e 2019

Rótulo para a festa do quinto e sexto aniversario do fantabuloso bar de comidas e bailes d'A Coruña.

Máis que ver
Abisinia
Galician Bizarre
Hibernia
Lordela
RCD Carme
Amor, pés quentes e moita fartura
As narcocorridas dos Santos Morcegos!!!
Uralita
Megalove
Daletra